Graniet

De grote groep van de granieten omvat magmatische gesteenten gevormd door afkoeling van magma diep in de aardkorst.
Graniet omvat ook metamorfe gesteenten, gevormd door omvorming onder hoge druk van magmatische gesteenten bij bijvoorbeeld gebergtevorming. Kenmerkend voor graniet van metamorfe oorsprong is het unieke kleurenspel met gevlamde structuren in verschillende kleuren, waardoor elke tegel en elke plaat uniek is.

  • Zeer hard en slijtagevast
  • Weinig poreus en dus ten zeerste weersbestendig
  • Zowel geschikt voor buiten- als binnentoepassingen


toepassingen

  • Keukenbladen
  • Schouwen
  • Gevelbekleding
  • Binnentrappen
  • Grafzerken
  • ...